S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

SK sk  |  CZ cz  | Kontakt


» Úrovne SERR
Spoločný európsky referenčný rámec - SERR
Učebnice sú zoradené do 6 základných stupňov podľa Európskeho referenčného rámca. Krátku informáciu k týmto úrovniam vám tu prinášame.

Znalostná úroveň A1

A1

Úroveň začiatočníkov, ktorí rozumejú vetám a slovám týkajúcich sa ich osoby a ich okolia. Sú schopní viesť len veľmi jednoduchú a nekomplikovanú konverzáciu s hovorcom, ktorý s nimi má trpezlivosť. Sami dokážu vyjadriť len základné myšlienky o svojej osobe slovnými spojeniami, ktorá poznajú zo štúdia. Vie vyplňovať krátke formuláre týkajúce sa ich osoby.

Znalostná úroveň A2

A2

Užívateľ rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o ňom a jeho rodine, nakupovaní, miestopise a zamestnaní). Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných skutočnostiach. Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho najnaliehavejších potrieb.

Znalostná úroveň B1

B1

Užívateľ pozná jazyk tak, aby sa dohovoril a vyjadroval sa s určitou mierou zaváhania a použitím opisných jazykových prostriedkov v rámci bežných tematických okruhov ako sú rodina, záľuby a záujmy, práca, cestovanie a aktuálne udalosti. Vie si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná alebo ktoré ho osobne zaujímajú. Zvládne popísať svoje zážitky, udalosti a ciele a vie stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány pomerne plynulým spôsobom.

Znalostná úroveň B2

B2

Užívateľ rozumie dlhšej reči a dokáže sledovať aj zložitú výmenu názorov, ak tému dostatočne pozná. Rozumie väčšine televíznych správ, filmov a programov v spisovnom jazyku. Pre užívateľa nie je problém sa spontánne a dostatočne plynulo zúčastniť diskusie na rôzne témy, vysvetľovať aj obhajovať svoje názory, bez toho by to predstavovalo zvýšené úsilie pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie. Užívateľ ovláda gramatiku v relatívne vysokej miere vrátane základných idiomatických väzieb a nedopúšťa sa chýb, ktoré by mohli spôsobiť nedorozumenia. Vie napísať podrobný text na širokú škálu tém a vysvetliť svoje stanovisko.

Znalostná úroveň C1

C1

Užívateľ na tejto úrovni ovláda veľmi širokú slovnú zásobu ako všeobecnú, tak odbornú vo svojej profesii a príbuzných odboroch. Jazyk užíva pravidelne, buď pracovne, alebo v súkromí. Je schopný sledovať programy v televízii či divadelnú hru nahovorenou aj bežnou hovorovou rečou a porozumieť. Zvláda frázové slovesá a pozná aj rad idiómov. Jeho slovná zásoba je bohatá a orientuje sa aj v náročných a dlhých textoch vrátane implicitných významov. Vie sa plynulo a pohotovo vyjadrovať a celkovo pružne využívať jazyk pre široký rad účelov a situácií. Nerobí mu problémy tvoriť vhodne usporiadané texty a užíva vhodných spojovacích výrazov.

Znalostní úroveň C2

C2

Užívateľ bez problémov rozumie akémukoľvek druhu hovoreného prejavu, živému či vysielanému. Užívateľ sa dokáže zapájať do akejkoľvek konverzácie alebo diskusie. Dobre pozná idiomatické a hovorové výrazy. Vie sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať významové odtiene. Užívateľ ľahko číta všetky formy písomného prejavu vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a beletrie. Zvláda gramatiku jazyka v celej jej komplexnosti, aj keď v hovore venuje pozornosť niečomu inému. Táto úroveň sa blíži úrovni rodeného hovorcu a počíta aj s celistvými kultúrnymi znalosťami krajiny, ktorá daným jazykom hovorí.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjAxN