S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

SK sk  |  CZ cz  | Kontakt


» Reklamačné podmienky
Reklamácie a reklamačné podmienky platné pre internetový obchod MEINDEUTSCH.SK / MIESPANOL.SK
Základné informácie
Internetový obchod MEINDEUTSCH.SK / MIESPANOL.SK sa nikdy nesnaží spotrebiteľa oklamať či ho zámerne dostať do nevýhodnej situácie, ale občas sa môže stať, že nastanú nejaké problémy, či už s funkčnosťou výrobku alebo s doručením zásielky. V takýchto prípadoch Vás Tím MEINDEUTSCH.SK / MIESPANOL.SK nenechá v štichu a čo možno najrýchlejšie a najlepšie tieto problémy vyrieši.
Zásielka nie je kompletná alebo je mechanicky poškodená
Preberajúca osoba je povinná pri preberaní zásielky prekontrolovať neporušenosť pások a obalu zásielky. Rovnako tak je povinný prekontrolovať počet preberaných balíkov a prípadne odmietnuť prevzatie nekompletné zásielky či rozbalených balíkov alebo mechanicky poškodených balíkov. Ak odmietnete časť alebo celú dodávku, vždy nás kontaktujte, aby sme celú vec prešetrili a urýchlene Vám znova dodali Vami objednaný tovar.
Ak zistíte poškodenie zásielky alebo nekompletnosť zásielky až po rozbalení, teda po odchode vodiča špedičné služby, treba nás kontaktovať na emaile: predaj@meindeutsch.sk. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, adresu príjemcu, kde je balík umiestnený, presný popis závady / problému a najlepšie mobilné kontakt na seba. Toto je potrebné urobiť najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí reklamovanej zásielky.
V prípade využitia Slovenskej pošty:
Je potrebné na Vašu doručovaciu poštu, z ktorej Vám zásielku doručený alebo na ktoré ste si ju vyzdvihli, zásielku doručiť v pôvodnom kompletnom obale. Na tamojšom reklamačnom oddelení s Vami bude spísaný škodový protokol. Tento protokol nám prosím zašlite na email: predaj@meindeutsch.sk alebo faxom: 596 635 109.
Tovar v zásielke nezodpovedá objednávke alebo sa nezhoduje s daňovým dokladom
Ak ste zásielku od prepravcu prevzali a po rozbalení ste zistili, že zásielka nezodpovedá daňovému dokladu, kontaktujte nás prosím bezodkladne na emailu: predaj@meindeutsch.sk. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, nezrovnalosti v dodávke oproti daňovému dokladu a najlepšie mobilný kontakt na seba. Obratom Vás budeme kontaktovať.
Ak nezodpovedá prevzatá zásielka objednávke, ale zodpovedá daňovému dokladu, potom nás prosím tiež kontaktujte na emailu: predaj@meindeutsch.sk. V emailu uveďte číslo daňového dokladu, nezrovnalosti oproti objednávke a najlepšie mobilný kontakt na seba. Obratom Vás budeme kontaktovať.
Tovar nefunguje tak, ako by malo ihneď po prevzatí
V rámci ochrany spotrebiteľa sú všetky nami predávané výrobky nerozbalené a teda aj nevyskúšané, takže výnimočne môže dôjsť k obojstranne nepríjemnej situácii, akou je dodanie chybného kusu od výrobcu. Vaša reklamácia bude vybavená čo rýchlejšie. V naprostej väčšine prípadov sa tieto situácie vyriešia do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, väčšinou výmenou za nový kus. Pre urýchlené vybavenie týchto reklamácií je potrebné, aby bol tovar zaslaný a doručený späť k nám najdlhšie do 14 dní od prevzatia.
Tovar začne byť vadný v priebehu užívania
V prípade, že je tovar v záručnej lehote a v priebehu jeho užívania sa začne prejavovať vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, je najrýchlejším postupom telefonický kontakt. Vaša reklamácia bude vybavená čo rýchlejšie. V naprostej väčšine prípadov sa tieto situácie vyriešia do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, väčšinou výmenou za nový kus.
Reklamačné podmienky
Všeobecné ustanovenia
 • Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú iba na tovar zakúpený od Predávajúceho (ďalej len "Tovar") a v záručnej dobe na neho Kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").
 • Predávajúcim je firma FRAM Orsus CZ, v.o.s. (ďalej len "Predávajúci").
 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Predávajúcim kúpnu zmluvu na kúpu Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie.
 • Tieto reklamačné podmienky sú plne v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Zákon"), a v situáciách, ktoré nie sú priamo riešené týmito reklamačnými podmienkami sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona. Výnimku tvorí nákup, kedy je Kupujúcim podnikateľský subjekt (uvedené IČO a / alebo DIČ na daňovom doklade), v tomto prípade sa potom reklamácia plne riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
Záručné podmienky
 • Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade za Tovar. Ak nie je tam uvedená, je stanovená Zákonom na 24 mesiacov až na výnimky uvedené v zákone.
 • Ak vykazuje objednaný Tovar zjavné nedostatky (napríklad porušený obal) už pri preberaní tovaru, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne.
 • V prípade, že sa pri užívaní Tovar Kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci postupovať v súlade s týmito reklamačnými podmienkami a uplatňovať Reklamáciu.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom akceptácie prijatia tovaru Predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od Kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky dané Zákonom a Obchodnými podmienkami Predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva kompletne ruší a zmluvné strany sú si povinné navrátiť všetky plnenia, ktoré si na jej základe už poskytli. Viac podrobností o odstúpení od zmluvy nájdete v Obchodných podmienkach.
Vybavovanie reklamácií
 • Miestom vybavovania Reklamácie sa rozumie kancelária Predávajúceho alebo autorizované servisné stredisko výrobcu.
 • Ku každej reklamácii náleží žiadosť o reklamáciu. V prípade osobného odovzdania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu je možné spísať reklamačný príjemku v kancelárii Predávajúceho. V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný k Tovaru pribaliť vyplnenú žiadosť o reklamáciu.
 • V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu sa za deň prijatia Reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovaru Predávajúcim. A za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej Reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je Kupujúci taktiež povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu so všetkým príslušenstvom a spolu s originálom záručného listu a žiadosti o reklamáciu a kópiou daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovar, je tiež povinný tovar označiť podľa jeho povahy (krehké atď). Pri tejto preprave je za riadne doručenie k Predávajúcemu zodpovedný Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.
 • V prípade, že Kupujúci bude požadovať riešenie Reklamácie formou opravy, má Predávajúci právo ho presmerovať na servisného partnera príslušného výrobcu.
 • Reklamácia musí byť vybavená bez odkladu a v čo najkratšom možnom termíne. Platí tu zákonná lehota, teda 30 dní od dňa nasledujúceho po dni doručenia žiadosti o reklamáciu na adresu kancelárie Predávajúceho, pokiaľ sa Predávajúci nedohodne s Kupujúcim na lehote dlhšej. Ak nie je potom Reklamácia vybavená vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva a povinnosti ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
 • Kupujúci je povinný prevziať si vybavenú Reklamáciu čo najskôr na výzvu Predávajúceho, prípadne dohodnúť podmienky prepravy s Kupujúcim.
 • Predávajúci označí Reklamáciu za neoprávnenú v prípade, že:
  • vada vznikla zlou či neodbornou obsluhou (inštaláciou), neprimeraným zaobchádzaním či použitím,
  • bola vada spôsobená v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia či poveternostných vplyvov,
  • bolo zistené poškodenie ochranných pečatí, garančných známok alebo štítkov s výrobnými číslami.
 • Predávajúci vystaví Kupujúcemu Reklamačný protokol, v ktorom bude uvedený dátum prijatia Reklamácie, dátum vybavenia Reklamácie, zistená vada a spôsob jej odstránenia.
Záverečné ustanovenia
 • V prípade akejkoľvek Reklamácie Kupujúci Predávajúceho vopred informuje o zámere uplatniť Reklamáciu a ten mu odporučí najvhodnejšiu formu riešenia danej Reklamácie vzhľadom k povahe Tovaru a vady.
 • Zmeny vyhradené.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

N2RhMj